Aktualności

2014-02-17

Płodność a choroba nowotworowa (Onkofertility)

 
Prowadzimy kampanię informacyjną dla młodych osób, które zapadają na chorobę nowotworową, o tym, że mają prawo decydować o zachowaniu płodności oraz możliwości zbankowania swoich komórek rozrodczych. Uważamy, że każdy człowiek powinien mieć szansę na posiadanie własnego genetycznie potomstwa.
Badania pokazują, że co 100. osoba chorująca na nowotwór jest w wieku rozrodczym. Leczenie chemioterapią i radioterapią niszczy u 99% tych osób plemniki i komórki jajowe. Udowodniono, że świadomość możliwości posiadania potomstwa w przyszłości jest jednym z najbardrziej motywujących czynników do walki z chorobą.

Na czym polega procedura:

W przypadku kobiet proces jest nieco bardziej skomplikowany niż u mężczyzn. Czas potrzebny do przygotowania komórek jajowych do pobrania nie przekracza 1 miesiąca (przy stymulacji trwającej ok. 10 dni). Leki i procedury do stymulacji oraz pobranie komórek jajowych są bezpłatne. Dajemy możliwość wszystkim chorującym na nowotwór podjęcia świadomej decyzji i dokonania wyboru co do posiadania własnych dzieci. Koszt badania, mrożenia i bankowania komórki jajowej na okres jednego roku, w przypadku zdrowej kobiety, to około 5000 zł. W kolejnych latach roczny koszt bankowania to 400 zł.

W przypadku mężczyn koszt mrożenia i bankowania nasienia na okres jednego roku to 450 zł. W kolejnych latach koszt bankowania to 250 zł.

Jedyną opłatą, jaką ponosi osoba chorująca na nowotwór, jest:
  • kobieta za pobranie, mrożenie i bankowanie komórek na okres 1 roku płaci tylko 500 zł, a za każdy kolejny rok bankowania 200 zł
  • mężczyzna za mrożenie i bankowanie nasienia na okres 1 roku nie płaci, a za każdy kolejny rok bankowania 150 zł
Komórki jajowe można zbankować już od 16. roku życia, a nasienie od 14-15. roku życia.

Więcej informacji: 
Klinika Salve Medica w Łodzi, ul. Szparagowa 10 
tel.: 42 254 64 00, e-mail: nieplodnosc@salvemedica.pl
Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy do�o�yli wszelkich stara�, aby informacje zawarte w tym serwisie zosta�y
podane w�a�ciwie, jednak�e ostateczne decyzje dotycz�ce stosowania terapii stanowi� wy��czn� domen� i odpowiedzialno�� lekarza. Zar�wno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponosz� konsekwencji wynikaj�cych z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.