http://www.onkologia.pl/
Szanowni Państwo, zapraszam na III Kongres Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. ...

Pomoc w doborze terapii spersonalizowanej – bezpłatne konsylium diagnostyki molekularnej dla lekarzy Onkologów i pacjentów z rakiem
Oncomapss to serwis, który już od kilku lat dostarcza lekarzom i chorym ...

Uchwyć Raka – Warsztaty Fotograficzne
0 maja zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką onkologiczną do Centrum Uniwersytetu ...

Tytu�y ostatnio dodanych abstrakt�w:

Rola przepływu krwi w gałce ocznej w patomechanizmie jaskry w świetle medycyny opartej na faktach (EBM)

Nikotyna hamuje apoptozę zaindukowaną przez chemioterapię, poprzez pobudzenie aktywności genu XIAP oraz surwiwiny

Genetyczne zróżnicowanie komórek przedrakowych prognozą rozwoju gruczolakoraka przełyku

Nasilenie przerzutów neuroblastomy wskutek niedoboru kaspazy 8

Tłuszcze, błonnik mięso a ryzyko raka jelita grubego

Witryna ma charakter edukacyjny, a nie konsultacyjny! Autorzy do�o�yli wszelkich stara�, aby informacje zawarte w tym serwisie zosta�y
podane w�a�ciwie, jednak�e ostateczne decyzje dotycz�ce stosowania terapii stanowi� wy��czn� domen� i odpowiedzialno�� lekarza. Zar�wno
autorzy, jak i wydawcy serwisu nie ponosz� konsekwencji wynikaj�cych z zastosowania informacji zamieszczonych na tych stronach.